Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

Farby - laky


Ponúkame:
  • farby a laky pre interiér aj exteriér,
  • stierky,
  • maliarske materiály,
  • tmely,
  • sprejové farby,
  • pomocný materiál,
  • ochranné pracovné pomôcky.
  • Rohové lišty, sieťky,
Značková predajňa: